Obrazy na míru | všechno

Cesta samanky
Cesta samanky
Technika: Komb. akryl a textura na plátně
Velikost: 70x50

 

CESTA ŠAMANKY

Běžím lesem, nastavují slunci svou tvář. Běžím i když se nebe zatáhne a déšť mi omývá moji svobodnou duši. Všichni tvorové vůkol jsou mými bratry a sestrami. Všechny lesní bytosti. Vnímám jejich energii a nasávám ji plnými doušky.

Všichni jsme jedno, vše je v jednotě...


Duše světa
Duše světa

DUŠE SVĚTA

V hlavě ti zní stará píseň. Stará, jako život sám. Přelévají se v ní řeky, jezera, kypí životem všech tvorů na zemi. Slunce prosvítá druhou a daruje ti moudrost a osvícení. Peříčka andělů se pomalu snášejí kolem tvé hlavy. Jsi požehnaná, moudrá, vědoucí. Přinášíš klid... Jsi šamanka, čarodějka, kouzelnice lidských duší i léčitelka duše světa... 


Čistá láska
Čistá láska

ČISTÁ LÁSKA

Lehoučká jako peříčko, vznáší se moje duše v oblacích. Potřebuje snít, radovat se, být volná. Chce se rozletět až za obzor a užívat si svobody. Odpoutat se od starostí, nadechnout se a pocítit čistou lásku. Nechat ji proudit celým svým tělem a rozsvítit svoje vnitřní světlo... 


Ticho (NAPOJENÍ)
Ticho (NAPOJENÍ)

TICHO (NAPOJENÍ)

Ticho a klid všude kolem. Klid a pokoj i v mojí hlavě. Slyším jen zádumčivý zpev velryb. Majestátně plují v širokých masách vod. Krásné, silné, samy. Spokojené ve svém volném plynutí. Cítím napojení, cítím sílu a vyrovnanost. Jsem ponořená v léčivému tichu. 


Nespoutaný
Nespoutaný

NESPOUTANÝ 

Ohnivá dračí píseň zní mi v hlavě. Ty divoké tóny buší v rytmu mého srdce. Jako by čas ani neexistoval. Jsem mezi lidmi a přece sám. Sám jako vítr, který jen prolétne kolem ostatních, sám, silný a nespoutaný. Stavím si zeď, jsou v ní však vrátka. Zaklepej. Pozvu tě dál. 


Mág I.
Mág I.
Technika: Akryl na plátně

MÁG

V barevném chaosu spatřuji řád. Řád, který vnímám jen já. Prostupuje mým bytím a zanechává nesmazatelnou stopu ve vesmíru. V chaosu vidím řád, v řádu vidím chaos. Vše se prolíná v mém pestrém vnitřním světě. Posouvám hranice tušeného... 


Andělská péče
Andělská péče
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x40 cm

ANDĚLSKÁ PÉČE

Z oblačného šatu jediným mávnutím křídel vylétl anděl.

Je jen tvůj a rozprostírá svou ochranou náruč.

Vlož svoji duši do jeho péče a věř.

Vše bude, jak má být...


Malý velký muž
Malý velký muž
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50cm

MALÝ VELKÝ MUŽ

Hasím hořící plamen.Hasím i požáry v duších lidí.

Mám v sobě všechny živly - oheň i vodu, zemi i vzduch.

Stojím pevně a mé kořeny prorůstají hluboko, až k samému jádru věcí.

Jsem dítě země...


Čistá duše
Čistá duše
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm

ČISTÁ DUŠE

Jsem světlo, co proráží tmu, pramen čisté vody.

Jsem předěl mezi skutečností a mystikou,

převozník do říše bájí.

Jsem klidná síla, pokojná a láskyplná.

Jsem čistá duše...

 

 


Mág
Mág
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm

MÁG

V barevném chaosu spatřuji řád. Řád, který vnímám jen já.

Prostupuje mým bytím a zanechává nesmazatelnou stopu ve vesmíru.

V chaosu vidím řád, v řádu vidím chaos.

Vše se prolíná v mém pestrém vnitřním světě.

Posouvám hranice tušeného...


Spirála života
Spirála života

SPIRÁLA ŽIVOTA
Je nekonečná ve své neopakovatelnosti.
Navíjí se den za dnem, točí se a mění.
Prolíná se v linii času,
stále znovu a znovu však vyrůstá a bují novým životem.
Vše se stále opakuje ve spirále času...


Šířím světlo
Šířím světlo
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm

ŠÍŘÍM SVĚTLO

Ohřej se u mě.

Vztáhni ruce a polož je na mou tvář.

Předám ti kus svého tepla.

Přijdi blíž a posaď se do kruhu blízkých bytostí.

Šířím lásku, klid a pohodu.

Šířím světlo...


Divokost
Divokost

DIVOKOST

Mám v sobě vodu i oheň, lásku i hněv, nezkrotnou energii.

Jsem zranitelná, ale bojuji.

Nezkoušej mě spoutat, nech mi volnost a já rozkvetu...


Vzdušné požehnání
Vzdušné požehnání

VZDUŠNÉ POŽEHNÁNÍ

Děkuji za vzduch, který můžu volně dýchat.

Děkuji za prostor, který mám k žití.

Děkuji za volnost myšlenek a přání.

Děkuji za sluneční paprsky prodírající se mlhou světa.

Děkuji za naději a požehnání...


Vidím dál
Vidím dál

VIDÍM DÁL

Co všechno už jsem prožila, co se kolem mě prohnalo

co viděla jsem a slyšela, to vše ve mě zůstává.

Vzpomínka přetaví se ve zkušenost a nadhled.

Vidím dál...


Andělská peříčka
Andělská peříčka

ANDĚLSKÁ PEŘÍČKA

K hodným a laskavým duším putují andělská peříčka.

Pomalu se snášejí z nebe a skrývají v sobě lásku, klid a pochopení.

Tvoje duše si hoví obklopená andělskými peříčky...


Meditace
Meditace

MEDITACE

Jen tichá hudba zní ti v hlavě.

Kolem se točí bláznivý svět, ty jsi však ukotvená ve svém středu.

Nikdo a nic ti nemůže ublížit.

Máš v sobě tichou sílu...


Pevné objetí
Pevné objetí

PEVNÉ OBJETÍ

Já mám tebe a ty mě.

Pevně mě drž a nepouštěj.Schovám se v tvých pažích,

není nic, jen my dva.

V rytmu třepetání motýlích křídel tlučou naše srdce...


Návrat k volnosti
Návrat k volnosti

NÁVRAT K VOLNOSTI

V žáru ohně svoboda zrozená otevírá prostor pro volnost a rozlet.

Vytavená z plamenů změny letí do nového života.

Užívej si nespoutanou energii a žij!


Harmonie duše
Harmonie duše

HARMONIE DUŠE

Vše je v pořádku.

Klidný nádech a výdech tiší vše kolem.

Rozlévá se světlo a prozařuje tvoji duši.

Vše má svůj řád, svůj smysl, svoji vnitřní harmonii.

Všechno je jak má být...


Kristova horoucí láska
Kristova horoucí láska

Co jsem?

Horoucí láska, co plápolá božským plamenem.

Skrze tebe promlouvám k druhým, dávám se beze zbytku.

Jsem čistá láska bez hranic, podmínek a omezení.

Natáhni ke mě ruce a zahřej se v mém světle...


Ochrana proti sebeobětování
Ochrana proti sebeobětování
Technika: Akryl na plátně

STOP! Nedělej to!

Zastav se v běhu a naslouchej hudbě vesmíru.

Propoj se se zářivým nekonečnem a nech čas volně plynout.

Jsi důležitá, ty jsi tu sama pro sebe, ty jsi ve své ochrane na prvním místě.

Když ty budeš v pořádku a vyvážená ve svém středu,

bude v pořádku i všechno kolem tebe.

 


Pavučina vzpomínek
Pavučina vzpomínek
Technika: Akryl na plátně

PAVUČINA VZPOMÍNEK
V tvojí hlavě se skrývá celý život.
Proplétáš se sítí vzpomínek
a jejich pavučinou prosvítá dávno prožité.
Krajkoví tvé mysli se rozprostírá
až na úplný začátek všeho...


Čistá víra
Čistá víra

Čistá víra (klid v bouři)

Věřím.

Věřím v lásku, věřím v dobrotu,

věřím v nejvyšší ochranu, do které vkládám svou naději.

když je mi nejhůř.

Věřím, že můj anděl strážný mi vždy ukáže cestu

a s ním najdu klid i v největší bouři.

Věřím...


Kalich čistoty
Kalich čistoty

Kalich čistoty

Naplň mě až po okraj.

Naplň mě čistou láskou, pochopením a radostí.

Propusť vše temné a bolestné a nech se omýt rosou

z kalicha čistoty...


Cesta ke světlu ( Bájný Fénix)
Cesta ke světlu ( Bájný Fénix)
Technika: Akryl na plátně

Cesta ke světlu ( Bájný Fénix)

Nesu ti sílu i nadhled, dar vidět věci z výšky.

Nesu ti světlo, co prosvítí každou temnotu.

Nesu ti naději a štěstí.

Stále znovu a znovu se rodím,

vstávám z popela a letím ke slunci.

Jsem Fénix...


Řeka
Řeka
Technika: Akryl na plátně


Ochranná náruč
Ochranná náruč
Technika: Akryl na plátně

Ochranná náruč

Jsem s tebou v každé chvíli.

Bdím nad tvým spánkem, hlídám tvůj dech,

stojím při tobě a kolébám tě v náručí.

Osuším tvé slzy, pofoukám bolístky,

vyslyším tvé prosby.

Tvůj anděl strážný...


Vlčí cesta (Probuzení)
Vlčí cesta (Probuzení)
Technika: Akryl na plátně

VLČÍ CESTA
(Probuzení)
Hořím volností divokých zvířat.
V uších slyším vlčí vytí.
Objevuji svoji ženskost, divokost, přirozenost a odvahu.
Odvahu vstoupit na vlčí cestu, nechat se vést instinkty,
otevřít své srdce a nechat ho zalít teplou krví nového života...


 VLTAVÍN
VLTAVÍN
Technika: Akryl na plátně

VLTAVÍN


Před dávnými věky znal jsem vesmír.
Má dlouhá cesta jeho nekonečnem skončila tady u tebe.
Roztékám se v ohnivé tříšti a celý čas čekám,
až objevíš moji krásu ukrytou v černé zemi.
Jsem vzácný.

Jsem Vltavín...


Motýlí křídla
Motýlí křídla
Technika: Akryl na plátně

MOTÝLÍ KŘÍDLA
Kolem mě je jen ticho, noc, hodba a třepetání křídel motýlů.
Jsem křehká a zranitelná jako ti motýli, zároveň však ve mě dřímá síla přerodu.
To hudba mě mění, hněte, přetváří do krásy
a dopřává mi vyloupnout se z kukly a rozprostřít křídla
jako krásný motýl...


Ohnivá duše
Ohnivá duše
Technika: Akryl na plátně

OHNIVÁ DUŠE
Přivírám oči před září, která ve mě hoří.
Jsem plná neuhasitelného ohně.
Roky běží a ve mě je stále plamen vášnivé touhy po životě...


Moje tajemství
Moje tajemství
Technika: Akryl na plátně


Křídla lásky (souznění)
Křídla lásky (souznění)
Technika: Akryl na plátně


Můj vnitřní vesmír
Můj vnitřní vesmír
Technika: Akryl na plátně


Proměny
Proměny
Technika: akční akvarel


Strom života
Strom života


Léčivý sluneční anděl
Léčivý sluneční anděl


Čistota
Čistota


Skrytá energie
Skrytá energie


Světélka klidu
Světélka klidu


Horoucí láska
Horoucí láska


Setkání duší
Setkání duší


Ochránkyně domova
Ochránkyně domova


Zrychlená
Zrychlená


Radost ze života
Radost ze života


Pod ochrannými křídly
Pod ochrannými křídly


Léčivý dotek
Léčivý dotek


Vnitřní klid
Vnitřní klid
Technika: akryl na plátně

NADHLED
Podívej se na svět z výšky.
Zůstane jen to důležité, maličkosti zmizí.
Zachovej si nadhled a velkorysost - vlastnosti králů...
Technika: akryl na plátně

INSPIRUJÍCÍ MYŠLENKA
Ve vesmírné síti se zhmotnila myšlenka.
Vzplanula jasným plamenem a prozářila mi cestu.
Cestu až za daleký obzor...


Okno do duše
Okno do duše


Volná jako pták
Volná jako pták


Inspirace
Inspirace


Pro Michaelu
Pro Michaelu


Pro Zitu
Pro Zitu


Pro Ivetu
Pro Ivetu
Pro Lenku


Osvícení
Osvícení


Andělské peříčko
Andělské peříčko


Návrat do nebe
Návrat do nebe


Anděl strážný
Anděl strážný


okřídlená duše
okřídlená duše
Technika: akryl


Pro Martinu
Pro Martinu


Pro Pavlínu
Pro Pavlínu


Pro Vandu
Pro Vandu


Šamanský pro Petra
Šamanský pro Petra


pro Radka
pro Radka


pro Ivetu
pro Ivetu


Pro Lucku a Fandu
Pro Lucku a Fandu


Pro Katku
Pro Katku


pro Petru
pro Petru


Pro Martina
Pro Martina


pro Ondru
pro Ondru


Ten je můj
Ten je můj


pro Moniku
pro Moniku


pro Renatu
pro Renatu


Pro Líbu
Pro Líbu


Pro Táňu
Pro Táňu


pro Zdenku
pro Zdenku
Technika: pastel


pro Evu
pro Evu


Pro Ditu
Pro Ditu
Technika: pastel


pro Lili a Petra
pro Lili a Petra


Pokud máte o jakýkoliv výrobek zájem, neváhejte mě kontaktovat