Energetické, esoterické a fantasy obrazy | k prodeji

Čakry
Čakry
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

ČAKRY
Jejich kořeny prorůstají do Matky Země.
Ve spirálách se točí celým tělem až nahoru k podstatě vesmíru.
Vše je jedno. Nebe i země. Vše se propojuje v člověku a přírodě.
Vše je energie, neustále proudící, životodárná, věčná...


Magie
Magie
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

MAGIE
Čarodějko snů a kouzel,
opředená silou starých run.
Mocná pokušitelko našich duší.
Ty, jenž přinášíš nepokoj do našich životů
a zároveň ten silný pocit, že opravdu žijeme.
Naplň nás svojí čistou prapůvodní magií.
Naplň naši divokou ženskost a nech ji proudit
až za hranice času...
 


Královna elfů
Královna elfů
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

KRÁLOVNA ELFŮ
V tříštícím se vodopádu průzračných krůpějí
chvěje se její obraz.
Vznáší se nad světem, propojená s přírodou.
Už brzy se rozplyne a zmizí navždy.
Jen malé hrstce věrných se ještě zjeví
a pak se navždy skryje v křišťálové čistotě padajících vod...


Jin-jang
Jin-jang
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50
Cena: 2200 Kč

JIN-JANG
Svět je krásný ve své dualitě.
Vše je v rovnováze.
Žena a muž
voda a oheň
světlo a tma
láska a bolest
ticho a křik.
Jedno bez druhého by nebylo celé.
Vše se doplňuje, zapadá do sebe, vše je v rovnováze.
Vše je celek...
 


Něžná
Něžná
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50
Cena: 2200 Kč

NĚŽNÁ
Jak plachá i svůdná je ve své nevinnosti.
Jak křehká a zranitelná.
Ještě neví o své kráse.
Netuší, co přinese jí svět.
A přece už teď jí leží u nohou.
Našlapuj kolem ní tiše...
 


Píšu ti dopis
Píšu ti dopis
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50
Cena: 2200 Kč

PÍŠU TI DOPIS
Je večer, myšlenky se mi honí hlavou.
Slova se ztrácejí v labirintu nepopsatelného.
Píšu ti dopis.
Tolik bych ti toho chtěla říct,
ale propadám se do nevyřčeného tajemství.
Miluji tě...


Velký třesk
Velký třesk
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x40cm
Cena: 1950 Kč

VELKÝ TŘESK
Roztáčejí se kola začátku i konce.
Točí se v nekonečnu a věčném chaosu.
Chaosu, ve kterém je ukrytý řád...


Souboj
Souboj
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

SOUBOJ
Dobro a zlo
Láska a nenávist
Anděl a Ďábel.
Dvě strany jedné mince, které se prolínají v každém z nás.
Každý v sobě máme temnotu i světlo, rub i líc.
Mince se otáčí - na kterou stranu padne?


Psýché
Psýché
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

PSÝCHÉ
Noří se do hlubokého spánku.
Propojuje vědomou mysl s podvědomím.
Balancuje na okraji bytí a nebytí.
Prosakuje k ní světlo čisté pravdy.
Znovu se probouzí, ale stále v ní zůstává propojení.
Vědomí a podvědomí...


Prolnutí myslí
Prolnutí myslí
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x40cm
Cena: 1900 Kč

PROLNUTÍ MYSLÍ
Vnímám.
Vnímám svět kolem sebe,
vnímám pocity a touhy,
strachy i radosti.
Vnímám bouři i klid.
Prolínám se světy - tvými i mými.
Je to štěstí - je to prokletí.
Vnímám...


Hudba sfér
Hudba sfér
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 44x40 cm
Cena: 1800 Kč

HUDBA SFÉR
Jak nadpozemská a čistá,
jak jásavá a zářivá - protéká mi duší
a zůstává po ní klid.
To hudba sfér zní mi v duši
a cítím na tváři jen lehké mávnutí křídel...


Nebeské ohně
Nebeské ohně
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

Nebeské ohně

Až jednou překročím práh věčnosti,

až zahledím se do nekonečna,

spatřím božský plamen.

Bude zářit jen pro mě

a ukáže mi cestu...


Mezi sluncem a měsícem
Mezi sluncem a měsícem
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 2000 Kč

Mezi sluncem a měsícem

Někde mezi sluncem a měsícem poletuje sen.

Zlehka dosedá na tvá víčka, kolébá tě v náručí.

Jen malinko foukne do tvých řas

a odnese tě na svých křídlech do zlatého nevědomí.

někde mezi sluncem a měsícem poletuje sen...


Vlasy Bereniky
Vlasy Bereniky
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 1950 Kč


VLASY BERENIKY
Poslouchej ten dávný příběh.
Příběh o lásce a oběti,
o ženách a jejich strachu.
Jen vlasy Bereniky připomínají starou báji,
když rozplynuly se na noční obloze v tisíce hvězd.
Co všechno dokáže láska...


Neptun
Neptun
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

NEPTUN
Divé moře se vzdouvá a pění,
mezi vlnami se mihne zasmušilá tvář.
Je proměnlivá jako masy vod kolem ní.
Vody zpívají, řvou, vody syčí a šeptají
a Neptun se spolu s nimi rozlévá za nekonečné obzory...


Slunce - Tarot - velká arkána
Slunce - Tarot - velká arkána
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

SLUNCE

Svítím ti na cestu plnou dobra.

Jsem sluneční dítě - čisté, svěží, bezstarostné a láskyplné.

Důvěřuj mi a raduj se ze života.

Naslouchej mé šťastné dětské nevinnosti a moudrosti...


Dračí tajemství
Dračí tajemství
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50cm
Cena: 2000 Kč

Dračí tajemství

Vyplouvá z hlubin zapomnění, z dob starých mýtů a bájí.

Mocný drak, zahalený mlhou tajemství.

Co skrývá?

Ochrání tě - nebo vychrlí oheň a zničí vše kolem?

Kdo zná dračí tajemství?


Něžná
Něžná
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50cm
Cena: 2100 Kč

NĚŽNÁ


Zrozená ze světla rozpíná svá křídla v nekonečném tichu.
Křehká a zranitelná ve své nahotě poddává se kouzlu okamžiku.
Stačí jen zprudka dýchnout a zmizí.
V tuto chvíli není nic, než něha...


Mrazivec
Mrazivec
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 2000 Kč

Mrazivec

Vítr skučí prázdnými ulicemi,

žene sebou sněhové vločky.

Mezi temnými mračny letmo zahlédnu starou tvář.

To na mě dýchl ledový stařec Mrazivec...


Miluji
Miluji
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 1450 Kč

MILUJI
Vznáším se, hořím, miluji,
přináším ti v dlaních svoji lásku.
Opatrně, je jak křehká mýdlová bublina.
Lehoučká, zranitelná a přesto silná,
hořící jasným ohněm...


Vítr
Vítr
Technika: Akryl komb. na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

VÍTR

Mít tak volnost větru.

Tu sílu a nespoutanost,svobodu a nadhled,

létat v oblacích, protáhnout se každou skulinkou.

obletět celý svět v jednom okamžiku...


Čarodějka Medusa - bájné bytosti
Čarodějka Medusa - bájné bytosti
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

ČARODĚJKA MEDUSA
Ještě se ti nechci podívat do očí.
Nechci pozvednout zrak.
Zatím klopím oči k zemi.
Ani ty mě nechtěj spatřit. Kdybych na tebe pohlédla,
byla bych to poslední, co bys uviděl...


Matka země
Matka země
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

Matka země

Je těhotná duhou a příslibem dalších pokolení

zvířat a rostlin.

V nekonečné smyčce rodí stále nové a nové potomstvo.

I my jsme její děti.

Nezapomeň!


rituál
rituál
Technika: akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

Rituál

Jsou s námi od úsvitu věků.

Rituály.

Silné, pohanské, mocné, tajemné.

Není v nich dobro ani zlo.

Je v nich síla a touha po porozumnění světu...


Stará duše
Stará duše
Technika: Akryl
Velikost: 40x40cm
Cena: 1700 Kč

Stará duše

Kolikrát už jsem zde?

Stará, jako víra sama...

Laskavá, pomocná, všeobjímající, moudrá.

Stará duše...


Modlitba
Modlitba
Technika: Akryl
Velikost: 40x40cm
Cena: 1650 Kč

Modlitba

Svatá Maria matko boží,

pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší

Amen...


Prchavé myšlenky
Prchavé myšlenky
Technika: akryl - kombinovaná
Velikost: 50x70cm
Cena: 1950 Kč

Prchavé myšlenky

Jen kouskem svého vědomí je zahlédneš.
Pokus se je zachytit , než uplavou.
Chtějí ti něco sdělit...


nebeská znamení - kometa vlasatice
nebeská znamení - kometa vlasatice
Technika: akryl
Velikost: 40x40 cm
Cena: 1650 Kč

Nekonečné síly vesmíru nás obklopují.

Původ všeho se zjevuje ve světelném obrazci,

který existuje od nepaměti všude kolem nás.

Je vším a vše je jím...


Tvůj anděl strážný
Tvůj anděl strážný
Technika: pastel
Velikost: 53 x 45cm
Cena: 1250 Kč

Jsem stále s tebou, v časech dobrých i zlých.

Důvěřuj mi a věz, že vše je jak má být.


Boží oko
Boží oko
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm
Cena: 1450 Kč

Boží oko

Hledí na mě shůry,

všudypřítomné, vidoucí, odpouštějící,

nehodnotící.

Boží oko.


Sybila
Sybila
Technika: pastel
Velikost: 33x43cm
Cena: 950 Kč

Vidím minulost,

vidím budoucnost.

Nic se přede mnou neschová.

Nemám oči, přesto vidím, nic mi nezůstane skryto.


Z jiného světa
Z jiného světa
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm
Cena: 1450 Kč

Zjevila se bytost z jiného světa.

Svá tajemství skrývá v ochranném kruhu.

Její horké srdce však tepe až k nám.

Co od nás žádá?


Tajemství
Tajemství
Technika: kombinovaná
Velikost: 33x43cm
Cena: 950 Kč


I v temnotách svítím
I v temnotách svítím
Technika: pastel
Velikost: 33x43cm
Cena: 950 Kč


Šamanský - ptačí hnízdo
Šamanský - ptačí hnízdo
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Srdce
Srdce
Technika: pastelka
Velikost: 24x34cm
Cena: 480 Kč


Čínské dračí oko
Čínské dračí oko
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Evino jablko má všechny barvy duhy
Evino jablko má všechny barvy duhy
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Brána do jinam...
Brána do jinam...
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Nespoutaná energie
Nespoutaná energie
Technika: pastelka
Velikost: 27x33cm
Cena: 550 Kč


Pokud máte o jakýkoliv výrobek zájem, neváhejte mě kontaktovat