Energetické, esoterické a fantasy obrazy | prodané

Noc
Noc
Technika: Akryl na plátně

NOC

Tichá a tajemná, ukolébá tě k léčivému spánku. Vše utichlo i ptáci ve větvích už spí. Nastává čas bohyně Chors... 


DEN
DEN
Technika: Akryl na plátně

DEN

Životodárné slunce nastoupilo na svou každodenní pouť. 

Nech se omývat jeho paprsky a vnes do svého života světlo... 


Mandalovník
Mandalovník
Technika: Komb. Akryl, textura

MANDALOVNÍK 

Mezi nebem a zemí vyrostl strom. 

Strom lásky, soucitu a splněných přání. 

Posaď se pod něj a ucítíš klid, harmonii a souznění s celým vesmírem. 

Vše je jedno 

Vše se prolíná 

Vše se točí v kruhu a vrací se v cyklech příčin a následků... 

 


YONI II. POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ
YONI II. POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ
Technika: Komb. Akryl, textura
Velikost: 40x30 cm
Cena: 2900 Kč

YONI II. 

POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ 

Rozevírá své okvětní plátky jako květ růže. 

Růže, která vykvetla v zahradě rozkoší.

Kalich, který čeká na své naplnění... 


Život
Život
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm

ŽIVOT

Tepe v džungli tvých myšlenek. Cítíš jeho horký dech?

Zrození a smrt, dávné šamanské moudrosti,

zvířecí dychtivost i božské osvícení - to vše je život.

Chvěje se na víčkách čarodějů, vytesán runami do hlubin času.

Nech ho sebou proudit a žij !!!


Strážný anděl
Strážný anděl
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50cm

Strážný anděl pro moji malou vnučku


Holubice
Holubice
Technika: Komb. akryl a textura na plátně

HOLUBICE

Prosím, roztahni svá křídla a zastav šílenství.

Prosím, zabrzdi ten rozjíždějící se vlak.

Prosím, dej nám naději, sílu a odvahu zvládnout těžké chvíle.

Prosím, dej nám víru ve šťastný konec a ukaž nám světlo v temnotách...


Yoni
Yoni
Technika: Akryl na plátně

YONI

Jak Venuše z lásky stvořená vystupuje z perutí anděla.

Ženo, jsi bohyní, z níž se rodí nový život.

Tvé posvátné lůno je zdrojem tvé síly, příštích pokolení,

chrámem všech rozkoší a potěšení světa.

Jaký to zázrak!

 

 


Boží posel
Boží posel

BOŽÍ POSEL

Svítíš na cestu bloudícím, podáváš ruku ztraceným

Jsi paprsek nadějě i tam, kde se zdá, že už není nic

Jsi Boží posel tady na zemi...


Vesmírná moudrost
Vesmírná moudrost

VESMÍRNÁ MOUDROST
Vesmír se točí v nekonečném koloběhu příčin a následků.
V tobě dřímá jeho moudrost.
Propojení energií, jenž tryskají z jeho středu.
Zůstaň v něm, zavři oči a tiše naslouchej vesmírné moudrosti...


Intuice
Intuice

INSPIRACE
Do šedi světa pronikne paprsek a prosvítí barvami vše kolem.
Záblesk inspirace si našel cestu do tvé hlavy.
Nech ji volně proudit a užívej si její rozmanitosti.


Čakry
Čakry
Technika: Akryl na plátně

ČAKRY
Jejich kořeny prorůstají do Matky Země.
Ve spirálách se točí celým tělem až nahoru k podstatě vesmíru.
Vše je jedno. Nebe i země. Vše se propojuje v člověku a přírodě.
Vše je energie, neustále proudící, životodárná, věčná...


Zrození draka
Zrození draka
Technika: Akryl na plátně

ZROZENÍ DRAKA
Z temných hlubin země povstal.
Poprvé otevřel své dosud nevidoucí oko.
Žhavá láva se vyřinula ve chvíli jeho zrození
a drak si uvědomil svoji sílu.
Probuď i ty svého draka!
 


Magie
Magie
Technika: Akryl na plátně

MAGIE
Čarodějko snů a kouzel,
opředená silou starých run.
Mocná pokušitelko našich duší.
Ty, jenž přinášíš nepokoj do našich životů
a zároveň ten silný pocit, že opravdu žijeme.
Naplň nás svojí čistou prapůvodní magií.
Naplň naši divokou ženskost a nech ji proudit
až za hranice času...
 


Královna elfů
Královna elfů
Technika: Akryl na plátně

KRÁLOVNA ELFŮ
V tříštícím se vodopádu průzračných krůpějí
chvěje se její obraz.
Vznáší se nad světem, propojená s přírodou.
Už brzy se rozplyne a zmizí navždy.
Jen malé hrstce věrných se ještě zjeví
a pak se navždy skryje v křišťálové čistotě padajících vod...


Fénix
Fénix
Technika: Akryl na plátně

FÉNIX
Stále znovu a znovu se rodí.
Vstává z popela
i když to vypadá, že nezbyla už ani jiskřička naděje.
A přesto tu je.
Naděje a znovuzrozený PTÁK FÉNIX
 


Propojení
Propojení

PROPOJENÍ

Životodárná energie tryská ze samého základu bytí.

Cyklus času a veškerého dění se točí v kruhu a dál pokračuje spirálou výš a výš.

Propojuje nebe i zemi a dává nám sílu a nadhled...


Luna - Velká Arkána
Luna - Velká Arkána
Technika: Akryl na plátně

LUNA
 Skrývá v sobě tajemství tvojí nejhlubší mysli.
Tajemství podvědomí zahalené v mlze.
Nikdy neporozumíš, co ti chce říct,
přesto to někde v nitru cítíš.
Důvěřuj její moudrosti a nech se vést neznámem...
 


Pod hladinou
Pod hladinou
Technika: Akryl na plátně

 
POD HLADINOU
 
V šeru vodních řas zahlédneš v dálce světlo.
Připluj blíž a spatříš krásu.
Bytost stvořenou z čisté vody, lehoučkou jako vlnky na břehu moře
a plachou jako hejno ryb.
Co všechno se skrývá pod hladinou...
 


Píšu ti dopis
Píšu ti dopis
Technika: Akryl na plátně

PÍŠU TI DOPIS
 
Je večer, myšlenky se mi honí hlavou.
Slova se ztrácejí v labirintu nepopsatelného.
Píšu ti dopis.
Tolik bych ti toho chtěla říct,
ale propadám se do nevyřčeného tajemství.
Miluji tě...
 
 
 
 
 


Svarog
Svarog
Technika: Akryl na plátně

SVAROG

Jsem první ze všech bohů.

Jsem zrozen ze slunce.

Nyní se nořím zpět do temnoty a zapomnění.

Jsem sám na vrcholcích hor

a mé slunce pomalu zapadá...


Podpora
Podpora
Technika: Akryl na plátně

PODPORA
Jsem křehká a zranitelná a přece tak silná.
Hluboko uvnitř mám podporu.
Víru, že nikdy nejsem sama,
víru, že vše jde správným směrem,
víru, že veškeré dění má svůj smysl...


Ledová královna
Ledová královna
Technika: Akryl na plátně

LEDOVÁ KRÁLOVNA
Zmrazím tě svým dechem.
Ledové květy rozkvetou všude kolem.
Jen lehký závoj zimy halí mou tvář.
Roztaje mé srdce?


Šaman
Šaman
Technika: Akryl na plátně

Šaman

Cestuje mezi bytím a nebytím.

Černá a bílá.

Otisky duší se vznášejí kolem.

Horní i dolní svět propojený magií.

Černá a bílá.

Těžký úděl...


Smrt (Tarot - velká arkána)
Smrt (Tarot - velká arkána)
Technika: Akryl na plátně

SMRT
(TAROT - VELKÁ ARKÁNA)
Smrt - konec a začátek.
Pohyb, proces a znovuzrození.
Opouštíš jeden stav vědomí,
rodíš se do dalšího - vyššího stavu bytí.
Něco starého končí, aby mohlo začít něco nového.
Smrt je zároveň vzkříšení, osvobození i transformace.
Přes smrt pohlédneš za oponu...


Nebeský
Nebeský
Technika: Akryl na plátně

NEBESKÝ
Ta lehkost!
Ta svoboda!
Otevřený prostor, touha mávnout křídly a letět.
Zhluboka se nadechnout,
odhodit vše zbytečné
a nechat se unášet do nekonečna...


Souboj
Souboj
Technika: Akryl na plátně

SOUBOJ
Dobro a zlo
Láska a nenávist
Anděl a Ďábel.
Dvě strany jedné mince, které se prolínají v každém z nás.
Každý v sobě máme temnotu i světlo, rub i líc.
Mince se otáčí - na kterou stranu padne?


A Bůh stvořil zemi...
A Bůh stvořil zemi...
Technika: Akryl na plátně

A BŮH STVOŘIL ZEMI...
Zemi, nad kterou se klene nebe,
Zemi, která je naším domovem,
Zemi, která pláče.
Zastav se člověče a nech ji nadechnout.
Naslouchej jejímu hlasu a nalaď se na její píseň.
Až potom se znovu propojíš s Bohem...


Vesna
Vesna
Technika: Akryl na plátně

VESNA
Jak je krásná, mladá, živoucí.
Jak nespoutaná a žádoucí.
Pod jejíma nohama rozkvétají první kvítky jara
a jejím dechem chvěje se vzduch.
To Vesna tančí po lukách a nechává za sebou
barevný koberec plný květů...


Boží dotek
Boží dotek
Technika: Akryl na plátně

BOŽÍ DOTEK

Život tě někdy semele, ale věř, že vše má svůj význam.

I to špatné tě posune dál a nakonec pocítíš Boží dotek.

Důvěřuj světlu, paprsku v mlze, který tě vyvede na správnou cestu.

Vše je v pořádku...


Nebeská mapa
Nebeská mapa
Technika: Akryl na plátně

NEBESKÁ MAPA
Tam za obzorem známých světů,
za hranicí našeho vědomí září světlo.
Prolíná se vším, prosakuje až do našeho bytí.
Každý máme v sobě tu prastarou mapu,
mapu vyšších vibrací a vědění.
Všichni jsme propojeni...


Psýché
Psýché
Technika: Akryl na plátně

PSÝCHÉ
Noří se do hlubokého spánku.
Propojuje vědomou mysl s podvědomím.
Balancuje na okraji bytí a nebytí.
Prosakuje k ní světlo čisté pravdy.
Znovu se probouzí, ale stále v ní zůstává propojení.
Vědomí a podvědomí...


Spravedlnost
Spravedlnost
Technika: Akryl na plátně

SPRAVEDLNOST
Labyrint příčin a následků se klikatí našimi životy.
Nad vším děním dlí spravedlnost.
Co jsi zasel, to taky sklidíš.
Ve všem udržuje rovnováhu a harmonii...


Křehká krása
Křehká krása
Technika: Akryl na plátně

KŘEHKÁ KRÁSA
Duhové ráno zahání tmu.
Na křídlech motýlů se rozpouští noc.
Křehká, třepotavá krása otvírá dveře do nového dne.
Ať je stejně krásný, jako křídla motýlů...


Vnitřní zrak
Vnitřní zrak
Technika: Akryl na plátně

VNITŘNÍ ZRAK
Ač oči máš sklopené, přesto vidíš.
Vidíš uvnitř sebe to, co nezahlédne nikdo jiný.
Vidíš prolínání světů, které vnímáš jen ty.
V hlavě se ti rozpíná celý tvůj vesmír.
Myšlenky se roztékají po kapkách,
až přijde záblesk a pochopení.


Nebeský čas
Nebeský čas
Technika: Akryl na plátně

NEBESKÝ ČAS
Jsou někde v prostoru a času hodiny.
Hodiny, co měří náš čas.
Čas lásek, návratů, osudů a naplněných příběhů.
Čas našeho života...


Let duší
Let duší
Technika: Akryl na plátně

LET DUŠÍ

Zavřu oči a letím.

Prolétám hlubinou vesmíru až do bezčasí.

Světlo mě provede každou temnotou

až do samotného jádra bytí.

Tady vše začíná i končí...


Posvátný strom
Posvátný strom
Technika: Akryl na plátně

Posvátný strom

Spojuji nebe a zemi.

V mé koruně září hvězdy, kořeny mi vrůstají do nitra země.

Duše se ke mě slétají a vychutnávají si klid pod mou korunou.

Propojuji světy...


Reinkarnace
Reinkarnace
Technika: Akryl na plátně

Reinkarnace

Kolikrát už jsme se potkali?A kolikrát se minuli?

Kolik si toho ještě máme říct, co všechno máme ještě pochopit?

Prolínáme se věky a scházíme se stále znovu a znovu.

Někdy se jen letmo dotkneme jeden druhého,

ale vždy zanecháme nesmazatelný otisk do další řady existencí...


Vášeň
Vášeň
Technika: Akryl na plátně

Vášeň

Jak divocí koně tryská vášeň.

Nebe se otvírá, dech se krátí,

zem se taví a myšlenky se sypou.

Až nezbude nic, než žhavá vášeň...


Z hvězdy zrozená
Z hvězdy zrozená
Technika: Akryl na plátně

Z hvězdy zrozená

Ta něžná krása, co ze světla povstala,

ještě se chvěje a je nestálá.

Ještě má ve vlasech hvězdy a trošku se třese,

má strach, že tíhu světa neunese.

Ta něžná krása z hvězdy zrozená...


Srdce růženínu
Srdce růženínu
Technika: Akryl na plátně

Srdce růženínu

Čekám v hloubi země.

Čekám, až mě vyneseš na světlo

a objevíš mou křehkou krásu.

Zahřej mě ve svých dlaních

a já ti na oplátku přinesu lásku a klid.

Uzdravím tvou zraněnou duši...


Nebeské ohně
Nebeské ohně
Technika: Akryl na plátně

Nebeské ohně

Až jednou překročím prah věčnosti,

až zahledím se do nekonečna,

spatřím božský plamen.

Bude zářit jen pro mě

a ukáže mi cestu...


Když odchází duše
Když odchází duše
Technika: Akryl na plátně

KDYŽ ODCHÁZÍ DUŠE
Když odchází duše,
celý svět kolem ztichne a zatají dech.
Oči se naposled do široka otevřou,
to když spatří věčné světlo,
které v tu chvíli září jen pro ni
a které ji dovede zpátky domů...


Pod andělskými křídly
Pod andělskými křídly
Technika: Akryl na plátně

POD ANDĚLSKÝMI KŘÍDLY

Vlasy ti čechrají andělská křídla, oči sklápíš dolů na svět.

Přijmi pocit ochrany a lásky.

Vše je v pořádku,

vše je jak má být,

všechno má svůj smysl...


Tajemný les
Tajemný les
Technika: Akryl na plátně

TAJEMNÝ LES

 

Tam pod příkrovem lesa viditelného

se skrývá les jiný, tajemný.

Les skřítků, schovávajících se v puklinách stromů,

ve světě tajemství a magie přírody.

Zmenši se na jejich velikost a nakoukni do jejich království


Jdou štěstíčka jdou...
Jdou štěstíčka jdou...
Technika: Akryl na plátně

JDOU ŠTĚSTÍČKA JDOU...

Kam poletíš slunéčko?

Do nebíčka nebo do peklíčka?

No přece za sluníčkem!

Natáhni prst a nech svoje štěstí

vyletět za sluncem :-)


Malá mořská víla
Malá mořská víla
Technika: akryl na desce - bíly rám


MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Ukrytá v kapce vody tiše sní na dně moří.
Sní o lidské lásce.
Lásce, která bolí, zároveň však hřeje.
Zraňuje, ale i léčí.
O lásce, pro kterou stojí zato překročit svůj vlastní stín
a vrhnout se do neznáma.
Maličká mořská víla sní svůj sen,
až se nakonec rozplyne do mořské pěny...


Šípková Růženka
Šípková Růženka
Technika: Akryl na plátně

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Poslouchej pohádku starou jako svět sám.
Pohádku o věštbě zlé sudičky, ale i o těch dvou dobrých,
které stojí u každé kolébky.
Pohádku o dívce, jenž sto let spí.
Až náhle přijde láska, dívka otvírá oči
a pohledem se noří do zraku svého prince.
Láme se prokletí a zlo taje v polibcích...


Láskovník
Láskovník
Technika: Akryl na plátně

LÁSKOVNÍK
Vyrostl v lese podivný strom.
Slétají se k němu hrdličky,
milenci si v jeho stínu šeptají sladká slůvka,
kolem něj všechno kvete.
Je ukrytý za jemnou oponou,
upředenou z něžných doteků.
Láskovník...


Volnost
Volnost
Technika: Akryl na plátně

VOLNOST
Mávnout křídly a letět.
Proletět skulinou mezi mraky,
cestou zpřeházet barvy duhy,
mít v uších jen vítr a nekonečnou volnost.
Mít svobodnou duši...


Neptun
Neptun
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

NEPTUN
Divé moře se vzdouvá a pění,
mezi vlnami se mihne zasmušilá tvář.
Je proměnlivá jako masy vod kolem ní.
Vody zpívají, řvou, vody syčí a šeptají
a Neptun se spolu s nimi rozlévá za nekonečné obzory...

 


Nepolapitelná
Nepolapitelná
Technika: Akryl na plátně

NEPOLAPITELNÁ
Vystupuji z chaosu svých myšlenek.
Kolem se vše tříští, rozpadá, jen já zůstávám v klidu,
ponořená do ticha.
Zkus mě vzít do dlaní - proteču ti mezi prsty a zmizím.
Jsem nepolapitená...


Jsi krásná
Jsi krásná
Technika: Akryl na plátně

JSI KRÁSNÁ
Jsi divoká, jsi něžná,
jsi rychlá jako vítr.
Jsi silná a nespoutaná jako jarní bouře.
Jsi svéhlavá, jsi poddajná
- to všechno jsi ty.
- jsi krásná...


Slunce - Tarot - velká arkána
Slunce - Tarot - velká arkána
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

SLUNCE

Svítím ti na cestu plnou dobra.

Jsem sluneční dítě - čisté, svěží, bezstarostné a láskyplné.

Důvěřuj mi a raduj se ze života.

Naslouchej mé šťastné dětské nevinnosti a moudrosti...

 


Dračí tajemství
Dračí tajemství
Technika: Akryl na plátně

Dračí tajemství

Vyplouvá z hlubin zapomnění, z dob starých mýtů a bájí.

Mocný drak, zahalený mlhou tajemství.

Co skrývá?

Ochrání tě - nebo vychrlí oheň a zničí vše kolem?

Kdo zná dračí tajemství?

 

 


Setkání živlů ( Elementy )
Setkání živlů ( Elementy )
Technika: Akryl na plátně

SETKÁNÍ ŽIVLŮ (ELEMENTY)


Do zpěněných vod padá chladnoucí láva.
Zelené hlubiny pohlcují její syčící ostatky,
vyrvané z lůna Matky Země.
Vítr skučí, běsní a marně se snaží oddělit vodu a zemi.
Splývají v jedno...


Hvězda - Tarot - velká arkána
Hvězda - Tarot - velká arkána
Technika: Akryl na plátně

HVĚZDA
Nesu ti světlo. nesu ti naději,
nesu ti poznání, radost a osvícení.
Jsem paprsek v temnotě vesmíru
a zárodek nových začátků.
Jsem tvoje Hvězda...


Svět - Tarot - Velká arkána
Svět - Tarot - Velká arkána
Technika: Akryl na plátně

SVĚT
Čas se naplnil. Dosáhl jsi cíle.
Kruh se uzavřel a ty jsi plný síly, sebeúcty a klidu.
Našel jsi své místo ve světě.
Čas pomalu stéká a ty stojíš mimo něj ve své celistvosti...


VĚŽ - tarot - velká arkána
VĚŽ - tarot - velká arkána
Technika: Akryl na plátně

VĚŽ
Jsi v procesu. V procesu zkázy, zmaru, ničení, boření všeho starého.
Ale je to také možnost nových začátků.
Na rozvalinách starého může vzniknout nové.
To pochopíš, až se po čase ohlédneš zpět.
Z ruin povstane nový příběh...


Sluneční víla
Sluneční víla
Technika: Akryl na plátně

Sluneční víla

Chráním každou křehkou květinku,

zalévám vše kolem životodárnými slunečními paprsky.

Miluji teplo, světlo a rozkvetlou louku.

Jsem sluneční víla...


Strážce
Strážce
Technika: Akryl na plátně

Strážce

Bdím nad tvým spánkem,

pohlcuji temnotu, vstřebávám ji do sebe.

Jsem tu jen pro tebe,

aby tvé sny mohly volně plynout,

zatím co já bdím...


Můza
Můza
Technika: Akryl na plátně

MŮZA

V hlavě se ti rodí tóny.
Ještě se chvějí nestálostí a poletují kolem.
Až se tě jemně dotkne Můza a políbí tě na rty,
tóny se rozletí v nádherném reji...


Vítězná
Vítězná
Technika: Akryl na plátně

Vítězná

Zvítězila jsem sama nad sebou,

zvítězila jsem nad osudem.

Mám sílu začít znovu.

Svůj život mám ve svých rukou...


Sluneční bůh
Sluneční bůh
Technika: Akryl na plátně

SLUNEČNÍ BŮH
Každé ráno vyráží na svou pouť po nebi,
každý večer si ustele v záři rudých červánků.
Zářivý Bůh Slunce, bez kterého by nebylo života.
Prozáří i nejtemnější zákoutí
a vdechne do něho teplo a světlo...


Malířova duše
Malířova duše
Technika: Akryl na plátně

MALÍŘOVA DUŠE


Poletuje v barevném prostoru plném lehkosti,
ale někdy i tíže.
Třepotá se ve vánku inspirace, objevuje se a vzápětí mizí.
Malířova duše prolíná paletou a zhmotní se na čekajícím plátně.


Podzim života
Podzim života
Technika: akryl

PODZIM ŽIVOTA

I ve stáří jsem krásná. Krásná vzpomínkami, zkušenostmi, laskavostí, pokorou.

I když čas letí, jako splašený kůň a do tváře mi vyryl pár vrásek,

uvnitř jsem to stále já.

Já, mladá duše, jen moudřejší o pár desítek let,

zralejší prožitým životem.

Podívej se mi hluboko do očí a uvidíš moudrost...


Naděje
Naděje
Technika: Akryl na plátně

NADĚJE


Naděje ve mě klíčí jako vzácná, křehká rostlina.
Natahuje své tenoučké stvoly směrem ke světlu.
Naděje umírá poslední...
Nenech ji zemřít!!!


Zdroj
Zdroj
Technika: Akryl na plátně

ZDROJ
Kdesi mimo hmotný svět se ukrývá zdroj světla, lásky,
energie a božské síly.
Všechny nás to k němu podvědomě táhne.
Jednou všichni doputujeme ke zdroji...


Modlitba k Lásce
Modlitba k Lásce
Technika: Akryl na plátně

Text Michal Mynář

Vzývám tě, Lásko neposkvrněná, Lásko vtělená, Lásko bezmezná - trojjediná podobo Bohyně.
Vzývám tě, prasílo, prvotní látko z níž vše pochází.
Ty, která jsi vzešla z Prázdnoty, abys ji naplnila. Tvořivá sílo Nicoty, Stvořitelko života.
Vzývám tě, Lásko, posvátný klenote.
Srdce mého srdce! Duše mé duše! Lůno mého lůna!
K tobě se modlím.
K tobě volám.
Tebe hledám. K tobě pozvedám zrak.
Zjev se mi v Síle oděná.
Zjev se a zavolej mé Jméno.
Volej mne ke Službě a já, budu-li vyvolena, poslechnu,
neb vím, že z Tebe povstávám, z Tebe jsem a k Tvé náruči se vracím.
Amen.


Tanhá - podobenství o žádostivosti
Tanhá - podobenství o žádostivosti
Technika: Akryl na plátně

Text Michal Mynář

Tanhá – podobenství o žádostivosti

Vyslovila jeho jméno. Pohnul se. Naklonil se k ní, pohladil ji po vlasech. Jen lehce přivřela oči a svět se změnil. Dotkl se Tkaniva. Ponořil se. Tam v Hlubině stála Ona. Její oči! Touha a … vzdor? Unikal. Pronásledovala jej proudy času. Pronásledovala jej v paměti kamenů. Pátrala po něm magií krve. Poutala jej ke kruhu a kalichu. Vetkávala se. Měnila Vzor. Znala jeho jméno a věděla že chce být spoután. Byla stará skoro jako on. Starší než čas. Vyslovila jeho jméno. Pohnul se. Naklonil se k ní, pohladil ji po vlasech a svět se znovu změnil. Ona byla kořist. On lovec. Pronásledoval ji cykly stvoření. Cykly zrození. Mámil ji a poutal vůněmi těla. Vábil blízkostí. Král Rybář. Chytila se na jeho udici. Spolkla návnadu. Vtiskl se do ní a ona do něj. Zaryčel a vystoupil ze vzoru. Vlekl ji s sebou. Mimo samsáru. Křičela jeho jméno. Pohnul se. Naklonil se k ní. Nebohý král Rybář! Poutala jej ke kruhu a kalichu. Ona byla kořist. Byla trofej. Neuměl odmítnout! Měnila vzor. Mámil ji. Pátrala po něm magií krve. Vtiskla se do něj a on do ní. Vyslovil její jméno. Pohnula se. Naklonila se k němu a pohlédla mu do očí. Svět se změnil. Vlekl je s sebou. Znovu, ještě jednou. Do cyklů stvoření.


Láskyplný
Láskyplný
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 30x30

Láskyplný

V noci se mi zjevil anděl.

Jeho srdce zářilo a tepalo.

Bylo plné teplé něžné lásky...


Dračí energie
Dračí energie
Technika: Akryl komb. na plátně

Dračí energie

Činorodost, vůle, síla, nadhled,

vítězství, kouzelné tajemství, duchaplnost, svoboda.

To vše a ještě mnohem víc se skrývá v dračí energii...


Vítr
Vítr
Technika: Akryl komb. na plátně

VÍTR

Mít tak volnost větru.

Tu sílu a nespoutanost,svobodu a nadhled,

létat v oblacích, protáhnout se každou skulinkou.

obletět celý svět v jednom okamžiku...


Rusalka
Rusalka
Technika: Akryl komb. na plátně

RUSALKA
Skrytá pod hladinou,rozplývá se v kapkách vody.
Vlasy má z divoké vodní tříště,
tvář se jemně chvěje na hladině.
Oči má hluboké jako lesní studánky...


Cigánská věštba
Cigánská věštba
Technika: Komb. akryl

CIGÁNSKÁ VĚŠTBA

Pronikavý pohled se ti propaluje do hlavy.

Podej jí ruku a nech si číst z dlaně.

Vidí tvou budoucnost.

Zašustí karty – co tě čeká? Láska či smrt?


Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Technika: Akryl na plátně

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Jít krajinou a hledat moudrého starce,
který zná všechna tvá přání.
Doufat, že ti věnuje své tři zlaté vlasy
nebo aspoň jeden...
Co si budeš přát?


Ženská síla
Ženská síla
Technika: Akryl na plátně

ŽENSKÁ SÍLA


Tichá i nespoutaná,
poddajná i svéhlavá,
něžná i divoká,
pomalu tekoucí voda i mocný proud.
Tolik tváří a ještě mnohem víc má ženská síla...


Andělské světlo
Andělské světlo
Technika: Akryl na plátně

Andělské světlo

Světlo, které prosvítí i ty nejtemnější kouty.

Světlo teplé, laskavé, očistné.

Nech se jím hýčkat...


Věštkyně
Věštkyně
Technika: akryl na plátně

Věštkyně

Ta, která ví, aniž by vědět chtěla.

ta,která nese břímě poznání na svých bedrech.

Těžký, přetěžký úděl.

Jak dobře je nám, kteří netušíme...


Barevné snění
Barevné snění
Technika: akryl na plátně

Barevné snění


Sny jsou oknem do naší duše.
Průzor do podvědomí, klíč k neviditelným pravdám.
Ukrývají se v nich odpovědi na otázky.
Pokus se zachytit střípky těch odpovědí...


Vzdušný
Vzdušný
Technika: akryl na plátně

Vzdušný

Volnost, prostor, vítr, svoboda.

Zhluboka se nadechni a leť!

Leť až nahoru do oblak,

odkud se všechny problémy

zdají být tak malé...


Oheň
Oheň
Technika: akryl na plátně

Oheň

Hřeje i pálí, dává i bere.

Je neúplatný, silný, zničující i hřející,

plný nespoutané síly...


Matka země
Matka země
Technika: Akryl na plátně

Matka země

Je těhotná duhou a příslibem dalšího pokolení

zvířat a rostlin.

V nekonečné smyčce rodí stále nové a nové potomstvo.

I my jsme její děti.

Nezapomeň!


Vládci moří
Vládci moří
Technika: akryl na plátně
Velikost: 50x50cm

Vládci moří

Vodní masy se převalují,

ve zpěněné tříšti se zjevuje

sám velký Poseidon se svojí družinou.

Staré mýty ožívají v naší fantazii.

Stačí se zahledět do hlubin vod...


Chrám duše
Chrám duše
Technika: komb. akryl na plátně

Chrám duše

V tiché meditaci se ocitneš až v chrámu svojí duše.

Tam hledej klid, zastavení, odpovědi a odpuštění.

Vnitřní moudro, skryté v každém z nás...


Probuzení ( zrození života )
Probuzení ( zrození života )
Technika: akryl na plátně

Probuzení ( zrození života )

Je to jako procitnutí ze sna.

Tady už jsem byla. Jsem tu dobře?

Mohu vstoupit? Co mě čeká?

Teď ještě vím, než po probuzení zapomenu...


Kouzelná fazolka
Kouzelná fazolka
Technika: akryl na plátně

Kouzelná fazolka

Bylo nebylo, na jednom úrodném poli vyklíčila malá fazolka.

Ještě schoulená čeká,co jí život přinese.

Hodně štěstí malá fazolko!


Andělský déšť
Andělský déšť
Technika: Komb. akryl na plátně

Andělský déšť

Spočiň na chvíli v ochranném kruhu

a nech se omývat očistným deštěm.

Všechno je jak má být...


Pohled za oponu
Pohled za oponu
Technika: Komb. akryl na plátně
Velikost: 70x50cm

Pohled za oponu

Co nás jednou čeká,až se rozevře opona?

Moci jen tak koutkem oka nahlédnout...


Voda
Voda
Technika: Komb. akryl na plátně

Voda

Voda tajemná, hluboká, bystrá,

průzračná, čirá...

Dávající život.


Silové zvíře
Silové zvíře
Technika: komb. akryl na plátně

Silové zvíře

Já jsem ty a ty jsi já.

Jsem stále s tebou,

i když o tom možná nemáš ani tušení.

Stačí se se mnou spojit

a mohu se stát tvým rádcem.

Dodám ti sílu a odvahu...


Šamanka
Šamanka
Technika: akryl na plátně

Šamanka

Divoká, nezkrotná, nad věcí, mocná.

Viděla a zažila už tolik.

Je v ní síla přírodních duchů

a moc vykoupená samotou...


Kolo osudu
Kolo osudu
Technika: Akryl na plátně

Kolo osudu

Neustále se točí, mění.

Co ti přinese příští den, měsíc, rok?

Máš na výběr. Nic není špatně.

Všechno je zkušenost.

Roztoč ho a ŽIJ!

Kolo osudu rozdalo tvé karty,

ale jak s nimi budeš hrát je jen na tobě...


Anděl milosrdenství
Anděl milosrdenství
Technika: akryl na plátně
Velikost: 30x40cm

Anděl milosrdenství

Otevři své srdce světlu, laskavosti a soucitu.

Jen tak se svět může stát lepším...


Džin II.
Džin II.
Technika: akryl


Nebeský strom
Nebeský strom

Nebeský strom

Na počátku věků vyrostl strom.

Rostl a rostl, až se dotknul nebes.

Spojil tak nebe se zemí a vše se stalo jedním.

vše je nikdy nemizící proud energie...


Starý druid
Starý druid

Starý druid

Vidíš ho v kůře starého dubu,

míhá se v křovinách, starý jako les sám.

Prastarý čaroděj lesního ticha.

Přichází z dávných dob.

Přitiskni dlaně ke kmeni stromu, zavři oči a vnímej.

Je všude kolem...


Andělský déšť
Andělský déšť
Technika: Akryl na plátně

Andělský déšť.

Z nebe prší andělé,

snášejí se dolů na naše duše.

Tiše nás konejší, všechno bude dobré...

Zahal se do jejich perutí.


Znovuzrozená
Znovuzrozená
Technika: akryl

Znovuzrozená

Povstává z hlubokých vod -

očištěná a znovuzrozená.

Ta tichá a poddajná síla ženy,

je jako síla tekoucí vody.

Omývá i laská,

boří i smete pod hladinu...


Klid
Klid
Technika: akryl

Klid

Zastav na chvíli své běžící myšlenky

a spatříš tiché nekonečno.

nech se jím prostoupit

a spočiň v nebeském klidu...


Pohyb - věci zjevné i skryté
Pohyb - věci zjevné i skryté
Technika: akryl

Pohyb - věci zjevné i skryté

Kolik utajené i zjevné energie se skrývá v síti vesmíru?

Nepřeberné množství.

Neustálý pohyb je i ve věcech zdánlivě klidných.

Pohyb je život.


Vodní nymfa
Vodní nymfa
Technika: Akryl

Vodní nymfa

Zrozená z divokých zpěněných vod

tančí ve vodní tříšti.

Lesklá, hladká a pružná jako ryba

uniká tvému pohledu.

Stává se opět vodou...


Dualita
Dualita
Technika: akryl

Dualita

Jsou obě naší součástí.

Ta temná i zářící část nás samých.

Jsme dílem bohem i ďáblem,

světlem i tmou.

To neustálé prolínání tvoří člověka...


Naděje
Naděje
Technika: Komb. akryl

Naděje

Zdá se, že není světlo v tvém životě?

Naděje...

Naděje je tu vždy,

i když ji třeba nevidíš.

Hledej a pevně se jí chyť!


Vděčnost
Vděčnost
Technika: akryl

Vděčnost

Děkuji za tvou podporu v dobách dobrých i zlých.

Děkuji za každou prožitou zkušenost.

Děkuji za dostatek i nedostatek, smích i pláč, radost i bolest.

Děkuji za zázrak života, který mi byl dovolen žít ...


Strom života - zakořenění
Strom života - zakořenění
Technika: akryl - kombinovaná

Strom života - zakořenění

Hluboko do nitra země sahají tvé kořeny.

Vysoko ke slunci se vypíná tvé větvoví.

Tvá spící duše sní svů věčný sen ...


Lapač snů
Lapač snů
Technika: akryl

Lapač snů

Chráním tvůj spánek, tiše obtáčím tvůj sen.

Něžně tě ukolébám v bezpečném lůně zlatavého kruhu.

Přináším světlo do tvého snění...


Pán lesa
Pán lesa
Technika: akryl

Pán lesa

V tichém šeru hlubokých hvozdů můžeš zahlédnout jeho tvář.

Tajemná postava střeží posvátnost starého lesa.

Je součástí mohutných dubů i křehkých kapradin.

Zhluboka nadechuje a hledí do korun stromů,

odkud do zeleného šera vystřeluje slunce své zlatavé šípy...


Voda a oheň
Voda a oheň
Technika: akryl - kombin.

Voda a oheň

Žena a muž, jin a jang, měsíc a slunce...

Spousty protikladů, které do sebe nádherně zapadají

a vzájemně tvoří jeden celek.

Tvoří svět...


Zrození bohyně
Zrození bohyně

Zrození bohyně

Povstala z ohnivého lůna Země.

Ční až do oblak, je silná, nepokořená a hrdá.

Prostupuje každým z nás - síla vnitřní bohyně.


Duha
Duha
Technika: akryl

Duha

Aby mohlo být světlo, musí být i tma...

A ze tmy se pomalu vynořují všechny barvy duhy.

I v temnotě se skrývá naděje.


Spásná myšlenka
Spásná myšlenka
Technika: akryl - kombin.

Spásná myšlenka

Nevíš kudy kam, jak ze všeho ven.
Zklidni se, zhluboka se nadechni a čekej ...
Za pootevřenými dveřmi tvého podvědomí
čeká odpověď - spásná myšlenka.
Rozhoří se v tvé hlavě a rozprostře jako záchranná síť ...


Džin v láhvi
Džin v láhvi
Technika: akryl kombinovaná

Ve staré láhvi se ukrývá tajemství.

V pohádkách se tají tisíc a jeden příběh.

Stačí uvěřit a dějí se zázraky.

Plní se tisíc a jedno přání. Láhev se třese, džin se probouzí...

Přej si!!!


Plačící Bůh
Plačící Bůh
Technika: akryl - kombin.

Plačící Bůh.

Pláče za nás,

pláče pro nás,

miluje nás,

se všemi našimi slabostmi...


Moudrost věků
Moudrost věků
Technika: akryl - kombin.
Velikost: 50x70cm

Hrdě stojí všem rokům navzdory

pán plynoucího času.

Všechno už tu bylo,

vše se stále opakuje,

jen on je věčný.

On je sám čas...


Tajemná žena
Tajemná žena
Technika: akryl - kombinovaná

Vyplouvá z tvých představ

cudná i vášnivá, čistá i smyslná,

bohyně nahé kůže září ze tmy....


Fenix
Fenix
Technika: akryl

Stále znovu a znovu vstávám z popela.

Nic mě nezlomí, hořím, umírám

a zase se rodím stále krásnější a silnější...


Ikaros
Ikaros
Technika: akryl

Tvá touha letět ke slunci

je silnější než strach.

Jen jednou roztáhnout křídla,

dotknout se nebe,

splnit si svůj sen a pak zemřít ....


Spočinutí duše
Spočinutí duše
Technika: akryl
Velikost: 25x30cm

Lehoučká jako peříčko se vznáší na oparu nicoty.

Nic ji netíží, je svobodná jako letící myšlenka.

Ani člověk ani pták, jen čistá energie...


Stromová víla
Stromová víla
Technika: akryl

Přichází z bájných hvozdů na okraji fantazie.

Zahlédneš ji koutkem oka ve strařičké lípě i bohatýrském dubu.

Dávná přítelkyně a ochránkyně všech stromů.

Obejmi kmen a kus její síly i s energií stromů si vezmi sebou.

Pokorně poděkuj ...


Čistá lilie
Čistá lilie
Technika: akryl - kombin.

Zjeví se z prázdnoty, nejasná a nejistá.

Křehká jak kapka rosy, stejně tak čistá.

V květu lilie se skrývá tvá nevinnost, průzračnost a naděje.

Stačí jiskřička naděje a ozáří celý prázdný prostor...


Mateřství
Mateřství
Technika: akryl

Není větší síly, než láska matky ke svému dítěti.

Boří hradby, létá v oblacích, nic pro ni není nemožné.

Mateřská něha je silnější, než všechny armády světa...


Na křídlech snů
Na křídlech snů
Technika: akryl

Jen na pár prchavých vteřin

potichu přijde za tebou sen z jiných světů.

Naslouchej, co ti napoví...


I stromy pláčou
I stromy pláčou
Technika: akryl


Golgota
Golgota
Technika: akryl - komb.

Roním nad tebou slzy, jako i tobě tekly tvé - krvavé...

Tři kříže na Golgotě byly svědkem tvého utrpení.

Jak moc jsi se bál?

Neodvažuji se pomyslet...


Spojení nebe se zemí
Spojení nebe se zemí
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm

Kořeníš se do země a rosteš do oblak.

Hluboko prorůstají tvé kořeny, vysoko sahají tvé myšlenky.

Vše je jedním...


Vše je v pohybu...
Vše je v pohybu...
Technika: akryl - kombinovaná

Rozhýbej svět kolem sebe, ať letí do všech stran.

Pohyb je neustálá změna.

Potřebuješ změnu?


Andělská mandala
Andělská mandala
Technika: akryl - kombinovaná

Přichází k tobě anděl.

Z křídel mu stékají krůpěje milosrdenství.

Vstup do jeho ochranného kruhu...


Zrcadlení duše
Zrcadlení duše
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm

Ztišení, pohled do svého nitra, zamyšlení a pozastavení se.

Co zrcadlí tvoje duše?

Podívej...


Hledání harmonie
Hledání harmonie
Technika: akryl - kombinovaná
Velikost: 30x25cm

Všechno v tobě zpívá.

Myšlenka je píseň, slovo je píseň.

Zpívej a najdeš svou harmonii.


PRŮHLED DO SVĚTLA
PRŮHLED DO SVĚTLA
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm

Podívej se hluboko do sebe.

Až dosáhneš na dno, uvidíš světlo.

Je v každém z nás...


Budhovo oko
Budhovo oko
Technika: akryl
Velikost: 40x40cm

Ticho a klid až do hloubi duše.

Vyrovnanost a moudrost věků.

Pohleď do sebe a zastav se.

Ztiší se i svět kolem...


Paní pramenů
Paní pramenů
Technika: akryl

Voda omývá, voda očišťuje, voda odnáší vše, co je negativní.

Podívej se jí do očí a vnímej sílu a nespoutanost očistného pramene...


Ochranná křídla
Ochranná křídla
Technika: akryl
Velikost: 50x50cm

Anděl rozpíná svá ochranná křídla.

Ať se děje co se děje, vše je v pořádku.

Ulehni do jeho tišící náruče...


Všichni jdeme za světlem
Všichni jdeme za světlem
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm

Každá duše je v hloubi čistá.

Kde vše zdánlivě končí, tam vše teprve začíná.

Jdi za světlem...


Tichá meditace plynoucího času
Tichá meditace plynoucího času
Technika: akryl


Ženská intuice
Ženská intuice
Technika: akryl

Naslouchej, co ti napoví tvé moudré ženství.

Ženská intuice se pohybuje ve spirálách směrem vzhůru.

Žena ví, jak vystoupit do výšin.

Stačí jen naslouchat.


Světlo v temnotách
Světlo v temnotách
Technika: akryl

Utiš se a vnímej.

Vnímej klid a dávání.

I v největší temnotě lze najít světlo.

Nech se vést a ukryj se v léčivých dlaních.


Sluneční anděl
Sluneční anděl
Technika: akryl

Prýštivá, hřejivá a láskyplná energie naplňuje prostor kolem.

Nech ji na sebe působit, nech ji protékat svým tělem,

vztáhni k ní své ruce a vnímej...


Čistota
Čistota
Technika: akryl

V nahotě je čistota.

Čistota původní, ženská, bez myšlenek a studu.

Nahota je čistá a zářivá jako kapka rosy.


Lesní čarodějka
Lesní čarodějka

Letí prostorem plným zběsilého času.

Ukrajuje svou porci z černých křídel havranů.

Pohybuje se stále mezi světy.

Tryská z ní stará, prapůvodní síla...


Svatý grál
Svatý grál

Napij se z poháru lásky, srdce a odpuštění.

Rozpusti v poháru vše, co si vyčítáš,

odpusti sobě i druhým.

Ó Bože, budeš o tolik lehčí!


Boží oko II.
Boží oko II.

Symbol vševědoucnosti,

lásky,

nadhledu i vhledu,

symbol moudrosti, pochopení,

možnosti volby a volnosti.

Symbol neuchopitelna...


Nekonečno
Nekonečno
Technika: akryl

Nekonečno

Je nekonečně lásky, naděje, víry, odpuštění,

nekonečně možností, jak utvářet svůj život.

Je nekonečně životů stále se opakujících

znovu a znovu v kruhu znovuzrození.

Vesmírný kolotoč nás vrací pro nové a nové zkušenosti,

až nakonec splyneme s nekonečnem...


Luna má tvář ženy
Luna má tvář ženy
Technika: akryl

Luna i žena jsou cyklické,

tajemné, léčivé, znepokojující,

čarovné a nádherné.

Přijmi sílu luny,

ulož si ji do svého nitra.


První a druhá čakra - uzemnění
První a druhá čakra - uzemnění
Technika: akryl

Je důležité zůstat pevně nohama na zemi.

Uvědomit si své já,

ukotvit se tady a teď.

Najít své kořeny.


Návrat k volnosti
Návrat k volnosti
Technika: akryl
Velikost: 50x60cm


Už je čas...
Už je čas...
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm


Mateřský cit
Mateřský cit
Technika: akryl
Velikost: 25x30cm


Vnitřní světlo
Vnitřní světlo
Technika: akryl
Velikost: 50x50cm


Vlasy víl
Vlasy víl
Technika: akryl

Ve vlasech je ukrytá síla.

Vlasy víl jsou kouzelné.

Vtahují tě do pohádkového snění,

do světa bytostí neviditelných.

Probouzejí fantazii a spojení se světy existujícími jen kousek vedle nás...


Zlatý prach - všechno je jak má být
Zlatý prach - všechno je jak má být
Technika: akryl
Velikost: 40x40cm


Divoká žena - jako Fénix vstává z popela
Divoká žena - jako Fénix vstává z popela
Technika: kombinovaná

Nabuzení a posílení silné ženské energie.

Ohnivá bohyně síly, sebevědomí a znovuzrození.

Nalezení silné ženy v nás.


Vracím se domů
Vracím se domů
Technika: akryl
Velikost: 50x50cm


Svobodná duše
Svobodná duše
Technika: akryl
Velikost: 40x20cm


Ukotvi se ve svém středu
Ukotvi se ve svém středu
Technika: akryl

Ponoř se hluboko do sebe,

uvnitř najdeš klid a rovnováhu.

Ve svém středu najdeš pravdu.


Jiskra života
Jiskra života
Technika: akryl
Velikost: 50x50cm


Přináším ti světlo
Přináším ti světlo
Technika: akvarel. pastel.
Velikost: 30x40


Světlem spojeni
Světlem spojeni
Technika: akryl
Velikost: 25x30cm


Světelné bytosti
Světelné bytosti

Jsou tu a zároveň nejsou.

Promlouvají k nám řečí prchavých myšlenek.

Zjeví se a zase mizí...


Gaia
Gaia
Technika: akryl
Velikost: 40x40cm


Runy
Runy
Technika: akryl

Starodávná mocná energie s námi je po všechen čas.

My zapomínáme, ony jsou věčné...


Sedmé nebe
Sedmé nebe
Technika: akryl
Velikost: 40x40cm


Bosorky
Bosorky
Technika: akryl
Velikost: 40x40cm

Moudré ženy k nám hledí z propasti času.

Hledí z plamenů, jejich síla je však nezdolná.

Tiše šeptají svá proroctví.


Prolínání světů, prolínání energií - naslouchej
Prolínání světů, prolínání energií - naslouchej
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm


Tajemství zrození života
Tajemství zrození života
Technika: akryl

Energie ukrytá v dávných pyramidách,

tajemství prostoru a času,

tajemství zrodu i zániku,

vše se skrývá v nekonečnu vesmíru...


Z ohně zrozena
Z ohně zrozena
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm


Síla noci
Síla noci
Technika: Akryl
Velikost: 30x40cm


Spasitel
Spasitel
Technika: kombinovaná

Přišel, aby nás ve své bolesti vykoupil.

Dej nám svoji sílu a odhodlání.

Dej nám svou lásku a odpuštění.

Dej nám mír v duši a pokoru...


Andělské zjevení čisté jako kapka rosy
Andělské zjevení čisté jako kapka rosy
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm


Sluneční vlny
Sluneční vlny
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm


Souznění
Souznění
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm

V pevném, láskyplném objetí splýváme v jedinou dokonalou bytost.

Láska je největší silou vesmíru.

Láska léčí, posiluje a spojuje vše v jedno.


Vědma, vidí minulost, vidí budoucnost. Zeptej se jí.
Vědma, vidí minulost, vidí budoucnost. Zeptej se jí.
Technika: akryl
Velikost: 39x30


Sluneční víla hřeje, září, posílá ti lásku
Sluneční víla hřeje, září, posílá ti lásku
Technika: pastel
Velikost: 33x43cm


Luční víla
Luční víla
Technika: pastel
Velikost: 33cmx43cm


Sybila
Sybila
Technika: pastel

Vidím minulost,

vidím budoucnost.

Nic se přede mnou neschová.

Nemám oči, přesto vidím, nic mi nezůstane skryto.


Jen tenká nitka spojuje nebe se zemí
Jen tenká nitka spojuje nebe se zemí
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm


Archanděl Gabriel - léčení
Archanděl Gabriel - léčení
Technika: pastel


Tři plamínky tě povedou
Tři plamínky tě povedou
Technika: pastel


Tajemství
Tajemství
Technika: kombinovaná


mandala intuice
mandala intuice
Technika: pastelka


Bylinková víla
Bylinková víla
Technika: pastelka
Velikost: 24x34cm


Andělská mandala
Andělská mandala
Technika: pastel


Mandala růstu
Mandala růstu
Technika: pastelka


Vzkříšení
Vzkříšení
Technika: akryl
Velikost: 53x73cm


Tady všechno začíná i končí
Tady všechno začíná i končí
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm


Morena - bájné bytosti
Morena - bájné bytosti
Technika: kombinovaná
Velikost: 30x40cm


Elf - bájné bytosti
Elf - bájné bytosti
Technika: pastel


Fénix - bájné bytosti
Fénix - bájné bytosti
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm


Duch lesa - bájné bytosti
Duch lesa - bájné bytosti
Technika: pastel


Ženská energie
Ženská energie
Technika: pastel


Měsíční brána
Měsíční brána
Technika: pastel


Očistný zelený plamen
Očistný zelený plamen


Jako peříčko
Jako peříčko
Technika: pastelka


Sluneční bod
Sluneční bod


Ženská síla Ženská síla
Ženská síla
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm


Mužská energie
Mužská energie
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm


Sluneční květina
Sluneční květina
Technika: pastelka
Velikost: 27x33


Mandala plodnosti a růstu
Mandala plodnosti a růstu
Technika: pastelka
Velikost: 27x33


Jak nahoře, tak i dole
Jak nahoře, tak i dole
Technika: pastelka


Jedu na zelené vlně
Jedu na zelené vlně


Mandala klidu
Mandala klidu


Soustředěná energie
Soustředěná energie
Technika: pastelka


Pokud máte o jakýkoliv výrobek zájem, neváhejte mě kontaktovat