Modlitba k Lásce
Název: Modlitba k Lásce
Technika: Akryl na plátně

Text Michal Mynář

Vzývám tě, Lásko neposkvrněná, Lásko vtělená, Lásko bezmezná - trojjediná podobo Bohyně.
Vzývám tě, prasílo, prvotní látko z níž vše pochází.
Ty, která jsi vzešla z Prázdnoty, abys ji naplnila. Tvořivá sílo Nicoty, Stvořitelko života.
Vzývám tě, Lásko, posvátný klenote.
Srdce mého srdce! Duše mé duše! Lůno mého lůna!
K tobě se modlím.
K tobě volám.
Tebe hledám. K tobě pozvedám zrak.
Zjev se mi v Síle oděná.
Zjev se a zavolej mé Jméno.
Volej mne ke Službě a já, budu-li vyvolena, poslechnu,
neb vím, že z Tebe povstávám, z Tebe jsem a k Tvé náruči se vracím.
Amen.Pokud máte o jakýkoliv výrobek zájem, neváhejte mě kontaktovat