Boží oko II.
Název: Boží oko II.

Symbol vševědoucnosti,

lásky,

nadhledu i vhledu,

symbol moudrosti, pochopení,

možnosti volby a volnosti.

Symbol neuchopitelna...Pokud máte o jakýkoliv výrobek zájem, neváhejte mě kontaktovat