Energetické, esoterické a fantasy obrazy | k prodeji

Velký třesk
Velký třesk
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x40cm
Cena: 1950 Kč

 
VELKÝ TŘESK
Roztáčejí se kola začátku i konce.
Točí se v nekonečnu a věčném chaosu.
Chaosu, ve kterém je ukrytý řád...
 


Šaman
Šaman
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50
Cena: 2200 Kč

Šaman

Cestuje mezi bytím a nebytím.

Černá a bílá.

Otisky duší se vznášejí kolem.

Horní i dolní svět propojený magií.

Černá a bílá.

Těžký úděl...


Smrt (Tarot - velká arkána)
Smrt (Tarot - velká arkána)
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x30cm
Cena: 1450 Kč

SMRT
(TAROT - VELKÁ ARKÁNA)
Smrt - konec a začátek.
Pohyb, proces a znovuzrození.
Opouštíš jeden stav vědomí,
rodíš se do dalšího - vyššího stavu bytí.
Něco starého končí, aby mohlo začít něco nového.
Smrt je zároveň vzkříšení, osvobození i transformace.
Přes smrt pohlédneš za oponu...

 


Souboj
Souboj
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

SOUBOJ
Dobro a zlo
Láska a nenávist
Anděl a Ďábel.
Dvě strany jedné mince, které se prolínají v každém z nás.
Každý v sobě máme temnotu i světlo, rub i líc.
Mince se otáčí - na kterou stranu padne?


Psýché
Psýché
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

PSÝCHÉ
Noří se do hlubokého spánku.
Propojuje vědomou mysl s podvědomím.
Balancuje na okraji bytí a nebytí.
Prosakuje k ní světlo čisté pravdy.
Znovu se probouzí, ale stále v ní zůstává propojení.
Vědomí a podvědomí...


Prolnutí myslí
Prolnutí myslí
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x40cm
Cena: 1900 Kč

PROLNUTÍ MYSLÍ
Vnímám.
Vnímám svět kolem sebe,
vnímám pocity a touhy,
strachy i radosti.
Vnímám bouři i klid.
Prolínám se světy - tvými i mými.
Je to štěstí - je to prokletí.
Vnímám...


Hudba sfér
Hudba sfér
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 44x40 cm
Cena: 1800 Kč

HUDBA SFÉR
Jak nadpozemská a čistá,
jak jásavá a zářivá - protéká mi duší
a zůstává po ní klid.
To hudba sfér zní mi v duši
a cítím na tváři jen lehké mávnutí křídel...

 


Nebeské ohně
Nebeské ohně
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

Nebeské ohně

Až jednou překročím práh věčnosti,

až zahledím se do nekonečna,

spatřím božský plamen.

Bude zářit jen pro mě

a ukáže mi cestu...


Mezi sluncem a měsícem
Mezi sluncem a měsícem
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 2000 Kč

Mezi sluncem a měsícem

Někde mezi sluncem a měsícem poletuje sen.

Zlehka dosedá na tvá víčka, kolébá tě v náručí.

Jen malinko foukne do tvých řas

a odnese tě na svých křídlech do zlatého nevědomí.

někde mezi sluncem a měsícem poletuje sen...


Tajemný les
Tajemný les
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

TAJEMNÝ LES

 

Tam pod příkrovem lesa viditelného

se skrývá les jiný, tajemný.

Les skřítků, schovávajících se v puklinách stromů,

ve světě tajemství a magie přírody.

Zmenši se na jejich velikost a nakoukni do jejich království


Jdou štěstíčka jdou...
Jdou štěstíčka jdou...
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x40cm
Cena: 2000 Kč

 JDOU ŠTĚSTÍČKA JDOU...

Kam poletíš slunéčko?

Do nebíčka nebo do peklíčka?

No přece za sluníčkem!

Natáhni prst a nech svoje štěstí

vyletět za sluncem :-)


Vlasy Bereniky
Vlasy Bereniky
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 1950 Kč


VLASY BERENIKY
Poslouchej ten dávný příběh.
Příběh o lásce a oběti,
o ženách a jejich strachu.
Jen vlasy Bereniky připomínají starou báji,
když rozplynuly se na noční obloze v tisíce hvězd.
Co všechno dokáže láska...


Neptun
Neptun
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

NEPTUN
Divé moře se vzdouvá a pění,
mezi vlnami se mihne zasmušilá tvář.
Je proměnlivá jako masy vod kolem ní.
Vody zpívají, řvou, vody syčí a šeptají
a Neptun se spolu s nimi rozlévá za nekonečné obzory...

 


Slunce - Tarot - velká arkána
Slunce - Tarot - velká arkána
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

SLUNCE

Svítím ti na cestu plnou dobra.

Jsem sluneční dítě - čisté, svěží, bezstarostné a láskyplné.

Důvěřuj mi a raduj se ze života.

Naslouchej mé šťastné dětské nevinnosti a moudrosti...

 


Dračí tajemství
Dračí tajemství
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50cm
Cena: 2000 Kč

 Dračí tajemství

Vyplouvá z hlubin zapomnění, z dob starých mýtů a bájí.

Mocný drak, zahalený mlhou tajemství.

Co skrývá?

Ochrání tě - nebo vychrlí oheň a zničí vše kolem?

Kdo zná dračí tajemství?

 

 


Něžná
Něžná
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 50x50cm
Cena: 2100 Kč

NĚŽNÁ


Zrozená ze světla rozpíná svá křídla v nekonečném tichu.
Křehká a zranitelná ve své nahotě poddává se kouzlu okamžiku.
Stačí jen zprudka dýchnout a zmizí.
V tuto chvíli není nic, než něha...


Mrazivec
Mrazivec
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 2000 Kč

Mrazivec

Vítr skučí prázdnými ulicemi,

žene sebou sněhové vločky.

Mezi temnými mračny letmo zahlédnu starou tvář.

To na mě dýchl ledový stařec Mrazivec...


Miluji
Miluji
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 40x50cm
Cena: 1450 Kč

MILUJI
Vznáším se, hořím, miluji,
přináším ti v dlaních svoji lásku.
Opatrně, je jak křehká mýdlová bublina.
Lehoučká, zranitelná a přesto silná,
hořící jasným ohněm...


Vítr
Vítr
Technika: Akryl komb. na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

VÍTR

Mít tak volnost větru.

Tu sílu a nespoutanost,svobodu a nadhled,

létat v oblacích, protáhnout se každou skulinkou.

obletět celý svět v jednom okamžiku...


Čarodějka Medusa - bájné bytosti
Čarodějka Medusa - bájné bytosti
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

ČARODĚJKA MEDUSA
Ještě se ti nechci podívat do očí.
Nechci pozvednout zrak.
Zatím klopím oči k zemi.
Ani ty mě nechtěj spatřit. Kdybych na tebe pohlédla,
byla bych to poslední, co bys uviděl...


Matka země
Matka země
Technika: Akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

Matka země

Je těhotná duhou a příslibem dalších pokolení

zvířat a rostlin.

V nekonečné smyčce rodí stále nové a nové potomstvo.

I my jsme její děti.

Nezapomeň!


rituál
rituál
Technika: akryl na plátně
Velikost: 70x50cm
Cena: 2500 Kč

Rituál

Jsou s námi od úsvitu věků.

Rituály.

Silné, pohanské, mocné, tajemné.

Není v nich dobro ani zlo.

Je v nich síla a touha po porozumnění světu...


Stará duše
Stará duše
Technika: Akryl
Velikost: 40x40cm
Cena: 1700 Kč

Stará duše

Kolikrát už jsem zde?

Stará, jako víra sama...

Laskavá, pomocná, všeobjímající, moudrá.

Stará duše...


Modlitba
Modlitba
Technika: Akryl
Velikost: 40x40cm
Cena: 1650 Kč

Modlitba

Svatá Maria matko boží,

pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší

Amen...


Prchavé myšlenky
Prchavé myšlenky
Technika: akryl - kombinovaná
Velikost: 50x70cm
Cena: 1950 Kč

Prchavé myšlenky

Jen kouskem svého vědomí je zahlédneš.
Pokus se je zachytit , než uplavou.
Chtějí ti něco sdělit...


nebeská znamení - kometa vlasatice
nebeská znamení - kometa vlasatice
Technika: akryl
Velikost: 40x40 cm
Cena: 1650 Kč

Nekonečné síly vesmíru nás obklopují.

Původ všeho se zjevuje ve světelném obrazci,

který existuje od nepaměti všude kolem nás.

Je vším a vše je jím...


Tvůj anděl strážný
Tvůj anděl strážný
Technika: pastel
Velikost: 53 x 45cm
Cena: 1250 Kč

Jsem stále s tebou, v časech dobrých i zlých.

Důvěřuj mi a věz, že vše je jak má být.

 


Boží oko
Boží oko
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm
Cena: 1450 Kč

Boží oko

Hledí na mě shůry,

všudypřítomné, vidoucí, odpouštějící,

nehodnotící.

Boží oko.


Sybila
Sybila
Technika: pastel
Velikost: 33x43cm
Cena: 950 Kč

Vidím minulost,

vidím budoucnost.

Nic se přede mnou neschová.

Nemám oči, přesto vidím, nic mi nezůstane skryto.


Z jiného světa
Z jiného světa
Technika: akryl
Velikost: 30x40cm
Cena: 1450 Kč

Zjevila se bytost z jiného světa.

Svá tajemství skrývá v ochranném kruhu.

Její horké srdce však tepe až k nám.

Co od nás žádá?


Tajemství
Tajemství
Technika: kombinovaná
Velikost: 33x43cm
Cena: 950 Kč


I v temnotách svítím
I v temnotách svítím
Technika: pastel
Velikost: 33x43cm
Cena: 950 Kč


Šamanský - ptačí hnízdo
Šamanský - ptačí hnízdo
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Srdce
Srdce
Technika: pastelka
Velikost: 24x34cm
Cena: 480 Kč


Čínské dračí oko
Čínské dračí oko
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Evino jablko má všechny barvy duhy
Evino jablko má všechny barvy duhy
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Brána do jinam...
Brána do jinam...
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm
Cena: 950 Kč


Nespoutaná energie
Nespoutaná energie
Technika: pastelka
Velikost: 27x33cm
Cena: 550 Kč


Pokud máte o jakýkoliv výrobek zájem, neváhejte mě kontaktovat