Výrobky | všechny

Modlitba k Lásce
Modlitba k Lásce
Technika: Akryl na plátně

Text Michal Mynář

Vzývám tě, Lásko neposkvrněná, Lásko vtělená, Lásko bezmezná - trojjediná podobo Bohyně.
Vzývám tě, prasílo, prvotní látko z níž vše pochází.
Ty, která jsi vzešla z Prázdnoty, abys ji naplnila. Tvořivá sílo Nicoty, Stvořitelko života.
Vzývám tě, Lásko, posvátný klenote.
Srdce mého srdce! Duše mé duše! Lůno mého lůna!
K tobě se modlím.
K tobě volám.
Tebe hledám. K tobě pozvedám zrak.
Zjev se mi v Síle oděná.
Zjev se a zavolej mé Jméno.
Volej mne ke Službě a já, budu-li vyvolena, poslechnu,
neb vím, že z Tebe povstávám, z Tebe jsem a k Tvé náruči se vracím.
Amen.


Ten je můj
Ten je můj


Ohnivé jádro
Ohnivé jádro
Technika: není k dispozici


Archanděl Gabriel - léčení
Archanděl Gabriel - léčení
Technika: pastel


Vlasy víl
Vlasy víl
Technika: akryl

Ve vlasech je ukrytá síla.

Vlasy víl jsou kouzelné.

Vtahují tě do pohádkového snění,

do světa bytostí neviditelných.

Probouzejí fantazii a spojení se světy existujícími jen kousek vedle nás...


Taneční víla
Taneční víla
Technika: Pastel
Velikost: 33x43cm


Oheň
Oheň
Technika: akryl na plátně

Oheň

Hřeje i pálí, dává i bere.

Je neúplatný, silný, zničující i hřející,

plný nespoutané síly...

 


Ženská síla Ženská síla
Ženská síla
Technika: pastel
Velikost: 30x40cm


V modrých dálavách V modrých dálavách
V modrých dálavách
Technika: horký vosk

Není k dispozici


Pro Martina
Pro Martina


Pokud máte o jakýkoliv výrobek zájem, neváhejte mě kontaktovat